Riskianalüüside koostamine

Ettevõtte jaoks koostatud riskianalüüs aitab kaardistada kõik need ohutegurid, mis võivad mõjutada Sinu ja Sinu töötajate tervist. Iga ohuteguri puhul tuleb välja tuua: 

– Allikas – mis või kes võib põhjustada ohtu.
– Kestus, aeg – kas ohutegur mõjub terve tööpäeva või alla poole tööajast.
– Tase – ohutegurite mõõtmisel (valgus, müra, tolm, radoon), annab meile aimu kui tugevalt antud ohutegur töötajat mõjutab.

Riskianalüüs annab hea ülevaate, mis olukord hetkel töökohas valitseb. See on pidevalt täienev dokument, mis muutub koos ettevõttega. 

Riskianalüüsi koostamist reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse seadus – VIIDE

Riskianalüüsi tulem ettevõtte jaoks:

– dokument uue töötaja esmaseks juhendamiseks;
– aluseks töötervishoiuarstile;
– tööõnnetuse, kutsehaiguse korral saab uuesti üle vaadata, kas kõik riskid olid käsitletud.

Samuti on see kaitse mõlemale osapoolele.

Telli teenus

Kui Sa ei tea millest alustada, siis lihtsalt helista või kirjuta ja koos jõuame lahenduseni!

Teenused, et Sind aidata

Kui oled olukorras, kus  Sinu ettevõttes ei ole ühtegi inimest, kes sooviks tööohutusega tegeleda…

Riskianalüüside koostamine

Riskianalüüs ettevõtte jaoks aitab kaardistada kõik ohutegurid, mis võivad mõjutada Sinu ja Sinu töötajate tervist.

Tööohutusjuhendite koostamine

Tööohutusjuhendite kohandamine vastavalt ettevõtte töökorraldusele. 

Töökeskkonna spetsialisti teenus

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema tööohutuse eest vastutav isik. Valida on kolme variandi vahel…

Tööohutusalane nõustamine

Abistan ohutu töökeskkonna loomisel nii, et oleksid täidetud nõutud õigusaktid ja töötajatele tagatud ohutu töökeskkond.