Tööohutusjuhendite koostamine

Mis asi on tööohutusjuhend?
Tööohutusjuhend on juhendav dokument ohutuks töö tegemiseks ja selle töö tegemisel kasutatavate töövahendite ohutuks käsitsemiseks. 

Milleks seda vaja on?
Tööohutusjuhend tehakse tehtavale tööle ja töövahendile. Tööohutusjuhendi eesmärk on ennetada ja eemaldada töö käigus võimalikke ohte ja õnnetustesse sattumist. Seaduse järgi on tööandja kohutus töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostada tööohutusjuhend tehtava töö ja kasutatavate töövahendite kohta ( § 13 Tööandja kohustused ja õigused lg 14).

Tööohutusjuhendite koostamise protsess:
Tööohutusjuhendite koostamisel käime läbi järgmised etapid:
1. Hindan ära ohud :
     – töökoht, masinad, materjalid, töövahendid, keskkond jne

2. Mis on ohuallikad, mida töötaja teeb: 
    – tööaeg, tööasend, kestus

3. Millise töötajaga on tegemist 
    – vanus, suutlikus, pädevus, kogemused

Mis on selle tegevuse tulemus?
Ohutusjuhendite valmistamise lõpuks on igal töölõigul oma juhend, kuidas seda ohutult läbida ning kuidas kasutada töölõigus kasutatavaid tööriistu ohutult.

Kokkuvõttes on minu tegevuseks kohandada ohutusjuhend nii, et see vastaks nii ametijuhendile, kui ka tööülesannetele, mida inimene reaalselt teeb.

Telli teenus

Kui Sa ei tea millest alustada, siis lihtsalt helista või kirjuta ja koos jõuame lahenduseni!

Teenused, et Sind aidata

Kui oled olukorras, kus  Sinu ettevõttes ei ole ühtegi inimest, kes sooviks tööohutusega tegeleda…

Riskianalüüside koostamine

Riskianalüüs ettevõtte jaoks aitab kaardistada kõik ohutegurid, mis võivad mõjutada Sinu ja Sinu töötajate tervist.

Tööohutusjuhendite koostamine

Tööohutusjuhendite kohandamine vastavalt ettevõtte töökorraldusele. 

Töökeskkonna spetsialisti teenus

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema tööohutuse eest vastutav isik, valida on võimalik kolme variandi vahel

Tööohutusalane nõustamine

Aitan luua töökeskkonna jaoks sobivad lahendused nii, et oleksid täidetud nõutud õigusaktid ja töötajatele tagatud ohutu töökeskkond.