Uks tööohutusmaailma

Ei oma tähtsust, kas Sa oled alustav ettevõtja, staažikas ettevõtja, asutuse juht või praktikant – tööohutuse ja töötervishoiu seadus kehtib teile kõigile võrdselt ja on KOHUSTUSLIK. Selle üle teostab järelvalvet tööinspektsioon – VIIDE.
 
Kui tööohutus on Sinu jaoks uus teema, siis esimese asjana on vaja määrata vastutav inimene. Tööohutusega saab ettevõttes tegeleda iga töötaja, kes on selleks välja koolitatud. Selleks ei ole vaja muud teha, kui vestelda töötajatega, kes sooviks seda vastutust endale võtta. Kui vastutav inimene on leitud, siis on vaja ta välja koolitada ning alles siis saab ta seaduse kohaselt olla tööohutuse eest vastutav isik.
Kui oled olukorras, kus ei ole ühtegi töötajat, kes sooviks tööohutusega tegeleda, siis ei jää muud üle, kui võtta vastutus enda peale või osta teenus sisse.
Selleks oleme välja pannud teenused, millega saame Sind aidata – TEENUSED

Lõpptulemusel langeb vastutus tööohutuse eest ettevõtte juhtkonnale. Selleks, et mõistaks olukorra tõsidust… Juhul, kui tööohutus on ettevõttes lohakalt ja mittevastavalt normidele rakendatud ning selle tagajärjel on juhtunud tõsiselt raske tööõnnetus, siis on seaduse kohaselt võimalik otseselt vastutavat inimest distsiplineerida kuni 1200€ rahatrahviga ja juhti kuni 32 000€ trahviga. – VIIDE

          § 271.  Töökohale kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumine

 

Igal juhul on tegemist olulise teemaga, mis peab ettevõttes korras olema.

Eestis on tööandjal kohustus tagada tööohutuse nõuete täitmine igas tööga seotud olukorras ja rakendada nii meetmed kui ka juhendid ohtude vältimiseks. Sellega saan Sind aidata – TÖÖOHUTUSJUHENDITE KOOSTAMINE.
 
ISO45001:2018 on töötervishoiu standard, et tagada töötajate ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse. See tähendab, et ettevõte on vastu võtnud otsuse töötada välja põhjalikud tööohutuse ja töötervisehoiu juhtpõhimõtted, mis vähendavad ja eemaldavad tööõnnetused ja haigused. Selle standardiga ettevõtted viivad läbi regulaarseid siseauditeid, et tagada standard ja tööohutus. Antud standard on märk sellest, et juhtkond suhtub tööohutusse tõsiselt ja väärtustab enda töötajaid.
 
 

Töötervishoid hõlmab endas:

1. Töötervishoid ja Tööohutus 
    – Töökorralduslike abinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata. 
2. Tööõnnetus 
    – Töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. 
3. Kutsehaigus 
    – Haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad.

NB! Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiu arst
 
Kui Sa ikka ei tea kust alustada, loe esimesena läbi tööohutuse ja töötervishoiu seadus – VAATA!
Kui Sa ei leia endas motivatsiooni seda teha, siis kirjuta või helista mulle ja paneme paika konsultatsiooni aja.

Telli teenus

Kui Sa ei tea millest alustada, siis lihtsalt helista või kirjuta ja koos jõuame lahenduseni!

Teenused, et Sind aidata

Kui oled olukorras, kus  Sinu ettevõttes ei ole ühtegi inimest, kes sooviks tööohutusega tegeleda…

Riskianalüüside koostamine

Riskianalüüs ettevõtte jaoks, aitab kaardistada kõik ohutegurid, mis võivad mõjutada Sinu ja Sinu töötajate tervist.

Tööohutusjuhendite koostamine

Hõlmab endas ohutusjuhendite kohandamist ettevõte töölaadile ja töölaadist tulenevatele ohuteguritele ning töölõikudele. 

Töökeskkonna spetsialisti teenus

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema tööohutuse eest vastutav isik, valida on võimalik kolme variandi vahel

Tööohutusalane nõustamine

Aitan luua töökeskkonna jaoks sobivad lahendused nii, et oleksid täidetud nõutud õigusaktid ja töötajatele tagatud ohutu töökeskkond.