Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonnaalaste teadmistega töötaja, keda tööandja on volitanud ettevõttes täitma töötervishoiu ja tööohutusalaseid kohustusi. (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §16 lg 2)

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema tööohutuse eest vastutav isik, valida on võimalik kolme variandi vahel:
– määrata töökeskkonnaspetsialist oma töötajate hulgas,
– kasutada välise teenusepakkuja teenuseid,
– täita ise (juhatuse liikmena) töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

Olles otsusele jõudnud, et vajate välise teenuspakkuja teenuseid, siis pakun töökeskkonnaspetsialistina ettevõttes järgmisi tegevusi:

– loon nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni;
– dokumentatsiooni korrashoidmine;
– töötajate nõustamine ja juhendamine;
– korraliste sisekontrollide läbiviimine, vajalike tegevuskavade koostamine;
– vajalike välja- ja täiendõpete korraldamine;
– riskianalüüside läbiviimine, vajalike meetmete kavandamine;
– ettevõtte esindamine ja asjaajamine tööinspektsioonis;
– tööõnnetuste uurimine, teatamine ja registreerimine.
Üldiselt vastutan selle eest, et kogu ettevõtte tööohutus oleks korras vastavalt seaduse nõuetele.

Teenuse hinnastamise kord:

  1.  Igakuine kokkulepitud makse
  2. Projektipõhine makse – tasu tehtud töö eest.

Telli teenus

Kui Sa ei tea millest alustada, siis lihtsalt helista või kirjuta ja koos jõuame lahenduseni!

Teenused, et Sind aidata

Kui oled olukorras, kus  Sinu ettevõttes ei ole ühtegi inimest, kes sooviks tööohutusega tegeleda…

Riskianalüüside koostamine

Riskianalüüs aitab kaardistada kõik ohutegurid, mis võivad mõjutada Sinu ja Sinu töötajate tervist.

Tööohutusjuhendite koostamine

Tööohutusjuhendite kohandamine vastavalt ettevõtte töökorraldusele. 

Töökeskkonna spetsialisti teenus

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema tööohutuse eest vastutav isik. Valida on kolme variandi vahel…

Tööohutusalane nõustamine

Abistan ohutu töökeskkonna loomisel nii, et oleksid täidetud nõutud õigusaktid ja töötajatele tagatud ohutu töökeskkond.